Categoriearchief: milieu

In dit deel van de blog worden de posts over mijn milieuconceptfoto’s verzameld. Ik vind het leuk om vanuit mijn technische achtergrond de diverse milieu-onderwerpen te vertalen naar conceptuele beelden.

NOx emissiehandel beëindigd

De NOx-emissiehandel is per 1 januari 2014 beëindigd. Het NOx-emissiehandel-systeem werd in Nederland opgezet om de emissie van verzurende gassen te verminderen. De verplichting om deze emissie te verminderen komt uit de Europese NEC richtlijn waarin de nationale emissieplafonds (National Emission Ceiling) zijn vastgelegd.

Aangezien Nederland haar totale emissie van NOx (stikstofoxiden) moest verminderen werd de NOx-emissiehandel opgezet. In 2005 werd dit systeem voor het eerst toegepast op grote (verbrandings)installaties. De bedoeling van het systeem was het prikkelen van de industrie: door de marktwerking zouden de NOx-emissierechten zo duur worden dat het zou lonen om te investeren in nieuwere, schonere, technieken.

NOx emissiehandel per 1 januari 2014 beeindigd
NOx emissie

De emissiehandel heeft hierin echter gefaald. De industrie bleek Lees verder NOx emissiehandel beëindigd

4 leuke eigenschappen van CO2

De laatste jaren is CO2 voornamelijk negatief in het nieuws. Logisch natuurlijk: CO2 is bekend geworden als een van de belangrijkste broeikasgassen en wordt daardoor direct gekoppeld aan de opwarming van de aarde.

Toch is kooldioxide (CO2) op zich een heel normaal gas dat van nature voorkomt in onze atmosfeer. Doordat de mens in een relatief korte tijd echter enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen is gaan verstoken, neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer snel toe. Bij het verbranden van dat soort brandstoffen (olie, steenkool, aardgas) komt er namelijk CO2-gas vrij. Door deze snelle toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer neemt het broeikaseffect sterk toe.

CO2 symbool met echte kooldioxide belletjes als GIF animatie
GIF- animatie van het CO2 symbool met echte kooldioxide belletjes

Toch kleven er aan CO2 niet alleen maar nadelen. Zoals boven beschreven komt het van nature in de atmosfeer voor en dat is natuurlijk niet voor niets. CO2 is nodig voor het leven op aarde: de CO2 wordt door planten en bomen opgenomen en onder invloed van zonlicht samen met water omgezet in glucose en zuurstof (O2). Om te kunnen groeien maakt de plant vervolgens cellulose van de glucose. Het vrijkomende zuurstofgas is voor de mensen noodzakelijk om te kunnen leven: wij ademen namelijk zuurstof in en CO2 uit.

Hieronder staan nog vier positieve eigenschappen van CO2 waar gebruik van wordt gemaakt bij de bereiding van voedsel en de consumptie daarvan.

1. Zonder CO2 zouden er geen belletjes in je bier en je cola zitten

De belletjes in frisdranken en bier en champagne worden veroorzaakt door het koolzuur dat daar in zit, namelijk in de vloeistof opgelost CO2. Dit koolzuur kan er op een natuurlijke manier in gekomen zijn zoals tijdens het brouwen van bier, of kunstmatig zijn toegevoegd zoals bij het maken van cola. Bij  het verlagen van de druk boven de vloeistof zoals bij het openen van de fles of het tappen uit het vat, komt de CO2 vrij en ontstaan er belletjes in het glas en in je mond.

2. Zonder CO2 zou je geen cafeinevrije koffie kunnen drinken

Voor het decafineren Lees verder 4 leuke eigenschappen van CO2

Watervoetafdruk – vervorming door druppels

Onze watervoetafdruk wordt steeds belangrijker nu we ons veel bewuster (moeten) zijn van het duurzaam gebruik van grondstoffen. Zo’n voetafdruk geeft aan hoeveel (zoet) water er gebruikt wordt om een product te maken of te gebruiken.

Op die manier kan je  een goede inschatting maken van de impact van het product op het milieu. Een dergelijke voetafdruk kan ook berekend worden van een heel bedrijf of zelfs van een land.

Watervoetafdruk - vervorming beeld door waterdruppels
Watervoetafdruk

Een vergelijkbare foto van een watervoetafdruk in een eerdere blogpost liet zien dat de waterdruppels de tekst (H2O) daaronder Lees verder Watervoetafdruk – vervorming door druppels

Plastic Soep – geen lekkere soep

De eerste keer dat we in Nederland echt hoorden van het fenomeen ‘plastic soep’ was in 2009, tijdens de VPRO uitzendingen van de serie “Beagle: in het kielzog van Darwin”. In dat tv-programma voer het schip Stad Amsterdam met een groep kunstenaars en wetenschappers dezelfde route die Charles Darwin meer dan 150 jaar daarvoor met zijn schip Beagle had gevaren.

Conceptfoto van plastic soep
Conceptfoto voor plastic soep

Zo kwam ook de ‘plastic soep’ (Pacific Trash Vortex of Great Pacific Garbage Patch) voorbij. Dit zorgwekkende fenomeen is een groot gebied in de Stille Oceaan waar enorme hoeveelheden grote en kleine stukken plastic ronddrijven. Dat het plastic specifiek in dit bepaalde gebied tercht is gekomen (en nog steeds komt) heeft te maken met de verschillende zeestromen die het plastic daar naar toe brengen en daar vervolgens laten ronddrijven.
Het grootste deel van de soep bevat kleinere stukjes (snippers, deeltjes) plastic. De grotere stukken kunststof die in de zee terecht komen (vanaf land, uit rivieren en van schepen) vallen namelijk onder invloed van zon, water en lucht uit elkaar in kleine plasticdeeltjes (microplastics). Deze kleine deeltjes komen door hun geringe grootte al snel in de voedselketen terecht waardoor zeedieren (en mensen) ziek kunnen worden en sterven.

Concept foto van PLASTIC van plastic kunststofkorrels
Plastic van plastic korrels

Inmiddels zijn er, onder meer door de media-aandacht, diverse schoonmaak- en opruiminitiatieven ontstaan van zowel de lokale zeevervuiling als van de hele plastic soep in de oceanen. De aanpak aan de bron is daarbij uiteraard een eerste vereiste om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet nog meer van die vieze plastic soep ontstaat…

 

 

CO2 afvang en opslag – CCS

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt onder meer het broeikas CO2 vrij. Een techniek om te voorkomen dat de CO2 in de atmosfeer terecht komt is de CO2-afvang en -opslag. In het Engels is dat Carbondioxide Capture and Storage, afgekort als CCS.

Het idee achter CCS is dat de opgevangen CO2 wordt opgeslagen in ondergrondse reservoirs zoals ondergrondse mijnen of lege aardgasvelden. Alhoewel er in de industrie al een aantal succesvolle projecten zijn uitgevoerd, is er flink geprotesteerd tegen enkele geplande CCS proefprojecten in het land.

In onderstaande foto heb ik de bekendste CO2 afvang en -opslagtechniek weergegeven in een conceptfoto: de plant. Planten halen CO2 uit de lucht om daar koolhydraten van te maken (d.m.v. fotosynthese). Omdat dit ook een vorm van CO2 afvang en -opslag is, heb ik de CCS-techniek vertaald naar een groene conceptfoto door de afkorting CCS aan te brengen op een mooi groen blad.

CO2 opvang en -opslag: CSS oftewel Carbon capture and Storage
CO2 opvang en -opslag: CSS oftewel Carbon capture and Storage

CCS Lees verder CO2 afvang en opslag – CCS