Tagarchief: duurzame energie

Waterstof als brandstof

Water (H2O) kan worden gesplitst in waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2). Voor dat splitsen is energie nodig, bijvoorbeeld de elektriciteit van een zonnecel.

Belletjes op het symbool voor waterstof H2
Waterstofsymbool met bellen

Het waterstof wordt opgeslagen en getransporteerd en kan vervolgens worden gebruikt als brandstof voor auto’s, voor elektriciteitsopwekking etc. Om die reden wordt waterstof dan ook niet een energiebron genoemd maar een energiedrager. Het verbranden kan plaatsvinden door een vlammetje (zoals bij aardgas) of door middel van de efficiëntere brandstofcel waarbij waterstof met zuurstof direct wordt omgezet in elektriciteit.

Bij de verbranding van waterstof komt alleen water vrij en daar was het dus ooit ook van gemaakt. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 (kooldioxide) vrij zoals dat wel gebeurt bij het verbranden van aardgas.

Veel waterstof wordt op dit moment nog gemaakt uit fossiele grondstof en is daarmee dus natuurlijk niet duurzaam te noemen.

Wanneer de elektrische energie uit zonnecellen of windmolens gebruikt wordt om waterstof te maken is deze dus wel duurzaam verkregen. Wel moet dan worden afgewogen of deze elektriciteit niet beter direct gebruikt zou moeten worden i.p.v. later pas, met waterstof als tussenfase. In het laatste geval is het rendement namelijk aanzienlijk lager door de omzetting energie – waterstof – energie.

Conceptfoto voor waterstof uit water
Waterstof en waterdruppels

De plannen voor een waterstofeconomie liggen al geruime tijd op tafel als tegenhanger van de huidige olie-economie. Soms komt daar een snippertje van in het nieuws als er bijvoorbeeld een waterstof-tankstation wordt geopend. De wijze van opslag van gasvormig- of vloeibaar waterstof is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Zo moeten bijvoorbeeld de opslagtanks veilig zijn maar mogen ze ook niet te zwaar worden als ze in auto’s gebruikt gaan worden.

Kortom, we zullen nog veel van waterstof horen de komende tijd!

Bovenstaande foto’s van de waterstofbellen en de waterstofdruppels zijn onder meer verkrijgbaar op iStockphoto.

UPDATE oktober 2012: de waterstoffoto met belletjes staat ook op de Nationale Beeldbank!

Als je meer wil weten over energie uit bijvoorbeeld waterstof dan kan ik je mijn favoriete boek over dit soort zaken aanbevelen: de complete maar eenvoudig geschreven Energie Survival Gids van Jo Hermans.

Silicium voor zonnecellen

Om duurzame energie op te wekken worden de laatste jaren in toenemende mate zonnepanelen gebruikt. De zonnecellen in deze zonnepanelen zijn gemaakt van het (half)metaal silicium.

Het silicium wordt op haar beurt weer gemaakt uit (kwarts)zand, oftewel siliciumdioxide. Op onderstaande foto’s heb ik het zand, silicium en de zonnecellen bij elkaar gefotografeerd als concept voor het thema van grondstof naar eindproduct.

Zand is de grondstof voor silicium, dat is dan weer de grondstof voor zonnepanelen Silicium is de grondstof voor zonnepanelen

Enkele foto’s uit deze zonnecellen-serie zijn verkrijgbaar via iStockphoto.