Categorie: milieu

 • NOx emissiehandel beëindigd

  NOx emissiehandel beëindigd

  De NOx-emissiehandel is per 1 januari 2014 beëindigd. Het NOx-emissiehandel-systeem werd in Nederland opgezet om de emissie van verzurende gassen te verminderen. De verplichting om deze emissie te verminderen komt uit de Europese NEC richtlijn waarin de nationale emissieplafonds (National Emission Ceiling) zijn vastgelegd. Aangezien Nederland haar totale emissie van NOx (stikstofoxiden) moest verminderen werd…

 • 4 leuke eigenschappen van CO2

  De laatste jaren is CO2 voornamelijk negatief in het nieuws. Logisch natuurlijk: CO2 is bekend geworden als een van de belangrijkste broeikasgassen en wordt daardoor direct gekoppeld aan de opwarming van de aarde. Toch is kooldioxide (CO2) op zich een heel normaal gas dat van nature voorkomt in onze atmosfeer. Doordat de mens in een…

 • Watervoetafdruk – vervorming door druppels

  Onze watervoetafdruk wordt steeds belangrijker nu we ons veel bewuster (moeten) zijn van het duurzaam gebruik van grondstoffen. Zo’n voetafdruk geeft aan hoeveel (zoet) water er gebruikt wordt om een product te maken of te gebruiken. Op die manier kan je  een goede inschatting maken van de impact van het product op het milieu. Een dergelijke…

 • Plastic Soep – geen lekkere soep

  De eerste keer dat we in Nederland echt hoorden van het fenomeen ‘plastic soep’ was in 2009, tijdens de VPRO uitzendingen van de serie “Beagle: in het kielzog van Darwin”. In dat tv-programma voer het schip Stad Amsterdam met een groep kunstenaars en wetenschappers dezelfde route die Charles Darwin meer dan 150 jaar daarvoor met…

 • CO2 afvang en opslag – CCS

  Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt onder meer het broeikas CO2 vrij. Een techniek om te voorkomen dat de CO2 in de atmosfeer terecht komt is de CO2-afvang en -opslag. In het Engels is dat Carbondioxide Capture and Storage, afgekort als CCS. Het idee achter CCS is dat de opgevangen CO2 wordt opgeslagen in ondergrondse…