Tag: Carbon capture and storage

  • CO2 afvang en opslag – CCS

    Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt onder meer het broeikas CO2 vrij. Een techniek om te voorkomen dat de CO2 in de atmosfeer terecht komt is de CO2-afvang en -opslag. In het Engels is dat Carbondioxide Capture and Storage, afgekort als CCS. Het idee achter CCS is dat de opgevangen CO2 wordt opgeslagen in ondergrondse…