Tagarchief: co2-emissie

CO2 emissiehandel

In het Kyotoprotocol werd in 1997 afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen verminderd moest worden. Een belangrijk broeikasgas is kooldioxide oftwel CO2. Dit gas komt onder andere vrij bij het verbranden van fosiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool).

Om de CO2-uitstoot te verminderen werd de CO2-emissiehandel bedacht waarbij bedrijven aan het eind van het jaar hun CO2-uitstoot afrekenen met door de overheid toegewezen CO2-rechten (CO2-rights). Als er meer CO2 is uitgestoten dan werd toegewezen, dient het bedrijf CO2-rechten bij te kopen. Als er minder CO2 is uitgestoten dan toegewezen, dan kan het bedrijf de overgebleven CO2-rechten verkopen op de emissierechtenmarkt.

Fotografisch concept van CO2 emissierechten

Het idee hierachter is onder meer dat de bedrijven zullen gaan investeren om minder CO2 uit te stoten zodat ze minder CO2-emissierechten moeten bijkopen (of zelfs rechten overhouden). In bovenstaande foto heb ik de berekening van de CO2-rechten weergegeven als concept met een rekenmachine.

Deze foto staat op iStockphoto en  is opgenomen in mijn istockphoto milieu lightbox.

CO2 voetafdruk

De impact van onze levenstijl op het milieu wordt steeds vaker weergegeven als de CO2-voetafdruk. De grootte van onze voetafdruk wordt bepaald door de emissie van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Wij veroorzaken deze CO2-emissie bijvoorbeeld doordat we reizen, ons huis  verwarmen, douchen enzovoort. De keuzes die we daarin maken bepalen uiteindelijk de grootte van onze CO2-voetafdruk: reizen we met de fiets, trein of auto, verwarmen we ons (geïsoleerde?) huis tot 20ºC of 24ºC, douchen we lang of kort enzovoort. Ook het gebruik van groene stroom of grijze stroom wordt in de berekening van de voetafdruk meegenomen.

De CO2-voetafdruk wordt overigens ook in bredere zin gebruikt, bijvoorbeeld om de impact op het milieu te laten zien van een product, productiemethode of zelfs van een heel bedrijf.

Op bijgaande foto heb ik de CO2-voetafdruk vasgelegd als een voet van houtskool die door het smeulen en verbranden zelf ook nog eens CO2 uitstoot.

Conceptfoto van carbon footprint, de CO2 voetafdruk van onze bezigheden
Conceptfoto van een carbon footprint