Tag archieven: emissie

NOx emissiehandel beëindigd

De NOx-emissiehandel is per 1 januari 2014 beëindigd. Het NOx-emissiehandel-systeem werd in Nederland opgezet om de emissie van verzurende gassen te verminderen. De verplichting om deze emissie te verminderen komt uit de Europese NEC richtlijn waarin de nationale emissieplafonds (National Emission Ceiling) zijn vastgelegd.

Aangezien Nederland haar totale emissie van NOx (stikstofoxiden) moest verminderen werd de NOx-emissiehandel opgezet. In 2005 werd dit systeem voor het eerst toegepast op grote (verbrandings)installaties. De bedoeling van het systeem was het prikkelen van de industrie: door de marktwerking zouden de NOx-emissierechten zo duur worden dat het zou lonen om te investeren in nieuwere, schonere, technieken.

NOx emissiehandel per 1 januari 2014 beeindigd
NOx emissie

De emissiehandel heeft hierin echter gefaald. De industrie bleek Lees verder NOx emissiehandel beëindigd

CO2 of CO-kwadraat?

Regelmatig kom ik de term CO2 tegen, met de 2 in superscript (bovenschrift) in plaats van in subscript (onderschrift): CO2.

Op zich is het niet zo heel gek dat mensen niet precies weten hoe je CO2 (dus met de 2 in subscript) schrijft want niet iedereen heeft scheikunde gehad op school. De vraag over de juiste plaats van de 2 in CO2 wordt dan ook regelmatig gesteld in allerlei fora op het internet. De CO2 oftwel CO-kwadraat is niet de juiste schrijfwijze van het broeikasgas kooldioxide. Met de 2 in subscript wordt CO2 wel correct geschreven.

Wat ik wel heel merkwaardig vind is dat de term CO2 (dus met de 2 in superscript) soms wordt gebruikt in brochures, op stickers of zelfs in reclames. Een bedrijf of organisatie die dat doet, laat zien dat ze graag willen inhaken op de huidige interesse in duurzaamheid maar dat ze geen flauw benul hebben wat dit nu eigenlijk inhoudt. Ook het feit dat een dergelijke instantie niet even de moeite neemt om de juiste schrijfwijze even op te zoeken, boezemt de potentiële klant natuurlijk niet veel vetrouwen in. En dat is natuurlijk een gemiste kans.

Ik merkte hetzelfde gevoel ook om mij heen toen op een congres, in een verder uitstekende presentatie, het begrip duurzaamheid werd aangestipt. In de getoonde duurzaamheidsgrafiek stond heel groot CO2 in plaats van CO2 en de sfeer in de zaal werd gelijk wat lacherig, hetgeen de boodschap van de presentator toch deed vertroebelen.

Kortom, stop met ‘CO-kwadraat’ en schrijf gewoon CO2!

Rokende CO2 symbool concept
CO2 met de 2 als subscript

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx emissiehandel gestopt

Zoals in een eerdere post beschreven gaat er van de NOx-emissiehandel geen financiële stimulans uit om te investeren in schonere verbrandingsprocessen. Daarmee is de NOx-emissiehandel eigenlijk gewoon mislukt.

Vandaag werd bekend dat de ministerraad heeft besloten om de NOx emissiehandel helemaal af te schaffen. Daardoor vallen ook de administratieve lasten weg bij de bedrijven die hieraan deel moeten nemen. Of eigenlijk: moesten nemen!

Handel in stikstofuitstoot stopgezet
NOx handel uitgebrand

Update maart 2012: de NOx-emissiehandel zal na 2013 stoppen, zoals beschreven wordt in het “beleidsvoornemen om de handel in stikstofoxiden in te trekken” van De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma.

Meer van dit soort milieuconceptfoto’s zijn te vinden in mijn portfolio op www.lovoto.nl.

 

NOx emissie

Bedrijven die het broeikasgas NOx uitstoten kunnen in Nederland worden verplicht om mee te doen aan de NOx-emissiehandel. NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxides (N2O, NO, NO2 etcetera) die vrijkomen bij het verstoken van (fosiele) brandstof.

De NOx uitstoot wordt elk jaar per bedrijf gemeten en/of berekend. De bedrijven krijgen een prestatienorm opgelegd die jaarlijks wordt verlaagd. Als een bedrijf meer NOx uitstoot dan de prestatienorm dan moeten er NOx-rechten (NOx-rights) worden bijgekocht van bedrijven die de prestatienorm wel halen.

Op onderstaande foto heb ik de NOx-emissie als concept uitgebeeld. Van de serie foto’s die ik hiervan gemaakt heb is deze foto opgenomen in mijn iStockphoto milieu-lightbox. In Nederland is de foto verkrijgbaar via de Nationale Beeldbank.

Broeikasgas NOx komt vrij bij verbranding

Een bedrijf zou kunnen investeren in aanpassingen van de huidige processen of in installaties die minder NOx-gassen uitstoten. Als de prestatienorm daarmee wel gehaald kan worden dan hoeven er dus geen rechten te worden bijgekocht en zou het economisch voordelig kunnen zijn om de investering te doen.

Op dit moment zijn de NOx rechten echter vollop verkrijgbaar en daardoor ligt de prijs zodanig laag dat er geen economische stimulans van uitgaat. De VNO-NCW heeft zelfs voorgesteld om de NOx-handel af te schaffen zodat de administratieve last bij de bedrijven wegvalt.

Een vergelijkbare conceptfoto van CO2-emissie wordt beschreven in een aparte blogpost.

CO2 voetafdruk

De impact van onze levenstijl op het milieu wordt steeds vaker weergegeven als de CO2-voetafdruk. De grootte van onze voetafdruk wordt bepaald door de emissie van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Wij veroorzaken deze CO2-emissie bijvoorbeeld doordat we reizen, ons huis  verwarmen, douchen enzovoort. De keuzes die we daarin maken bepalen uiteindelijk de grootte van onze CO2-voetafdruk: reizen we met de fiets, trein of auto, verwarmen we ons (geïsoleerde?) huis tot 20ºC of 24ºC, douchen we lang of kort enzovoort. Ook het gebruik van groene stroom of grijze stroom wordt in de berekening van de voetafdruk meegenomen.

De CO2-voetafdruk wordt overigens ook in bredere zin gebruikt, bijvoorbeeld om de impact op het milieu te laten zien van een product, productiemethode of zelfs van een heel bedrijf.

Op bijgaande foto heb ik de CO2-voetafdruk vasgelegd als een voet van houtskool die door het smeulen en verbranden zelf ook nog eens CO2 uitstoot.

Conceptfoto van carbon footprint, de CO2 voetafdruk van onze bezigheden
Conceptfoto van een carbon footprint