Tag: milieufoto

  • Carbon Leakage in een conceptfoto

    Carbon Leakage in een conceptfoto

    Voor ‘carbon leakage’ bestaat er niet echt een goede Nederlandse vertaling. Wat met deze term wordt bedoeld is het verschuiven van CO2-uitstotende activiteiten (energie-opwekking, productie, etc.) van het ene naar het andere land om te besparen op emissiekosten. Door de verplaatsing van de uitstoot wordt er echter niets gedaan aan de totale reductie van de…

  • Watervoetafdruk

    De CO2 voetafdruk is een bekende term waarmee wordt aangegeven in welke mate het milieu wordt belast door de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door een persoon, product of proces. Zie ook mijn blogpost over de CO2 voetprint. De watervoetafdruk of in het Engels: “water footprint” is een vergelijkbare term waarmee wordt aangegeven hoeveel…