Tag archieven: milieufoto

Carbon Leakage in een conceptfoto

Voor ‘carbon leakage’ bestaat er niet echt een goede Nederlandse vertaling. Wat met deze term wordt bedoeld is het verschuiven van CO2-uitstotende activiteiten (energie-opwekking, productie, etc.) van het ene naar het andere land om te besparen op emissiekosten. Door de verplaatsing van de uitstoot wordt er echter niets gedaan aan de totale reductie van de CO2-uitstoot. Lees verder Carbon Leakage in een conceptfoto

Watervoetafdruk

De CO2 voetafdruk is een bekende term waarmee wordt aangegeven in welke mate het milieu wordt belast door de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door een persoon, product of proces. Zie ook mijn blogpost over de CO2 voetprint.

De watervoetafdruk of in het Engels: “water footprint” is een vergelijkbare term waarmee wordt aangegeven hoeveel (zoet) water er gebruikt wordt om een een bepaald product te maken. Bijvoorbeeld een kop koffie, waarbij het qua milieubelasting niet zozeer gaat om het water dat je in het koffiezetapparaat doet maar om de hoeveelheid water die is verbruikt bij het telen en vervoeren van de koffie zelf (meer dan 100 liter!).

Ook kan de watervoetafdruk berekend worden voor een persoon, voor een land of zelfs voor de hele mensheid. Eigenlijk wordt met een dergelijke afdruk aangegeven hoeveel beslag er wordt gelegd op natuurlijke bronnen, in dit geval (zoet) water.

In onderstaande foto heb ik de watervoetafdruk als concept weergegeven waarbij H2O uiteraard voor water staat.

Foto van een watervoetafdruk
De watervoetafdruk

Water is een schaars goed en om mensen daar meer bewust van te maken is de website Watervoetafdruk.org opgericht. Op deze website is veel informatie over de watervoetafdruk verzameld en wordt ook aangegeven hoe het beschikbare water duurzaam kan worden gebruikt.