Tag archieven: plantjes

Groene economie

Eigenlijk is het niet meer van deze tijd om geld te verdienen met een product, proces of project waarbij waarbij er milieuschade op kan treden. Vandaar dat er veel activiteiten worden ondernomen om producten te verduurzamen, dat er maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen (MVO) en dat er veel wordt geïnvesteerd in het onderzoek naar duurzame energie.

Op die manier gaat de huidige bruine economie langzaam maar gestaag over in een groene economie. Er wordt nog steeds geld verdiend maar dan op een duurzame manier, d.w.z. zonder dat er milieurisico wordt genomen en zonder dat er ecologische schade ontstaat.

Er zijn verschillende definities voor de term ‘groene economie’ maar essentieel is dat er in een dergelijke economie duurzame energiebronnen en grondstoffen worden gebruikt maar dat ook lucht, land en afval worden gezien als schaars goed. Daarbij is het uiteraard ook belangrijk dat de mensen in een dergelijke economie een acceptabele levensstandaard hebben.

Foto van dollar gemaakt van plantjes
Groene economie

Om de groene economie te vatten in een concept heb ik sterrenkers gezaaid in de vorm van een dollarteken. Dit groene symbool laat zien dat er nog steeds geld verdiend kan worden in een groene economie, juist door duurzaam met de natuur om te gaan.

Deze foto heb ik gemaakt d.m.v. een lichttent met alleen zonlicht als lichtbron.