Tag: water footprint

  • Watervoetafdruk – vervorming door druppels

    Onze watervoetafdruk wordt steeds belangrijker nu we ons veel bewuster (moeten) zijn van het duurzaam gebruik van grondstoffen. Zo’n voetafdruk geeft aan hoeveel (zoet) water er gebruikt wordt om een product te maken of te gebruiken. Op die manier kan je  een goede inschatting maken van de impact van het product op het milieu. Een dergelijke…

  • Watervoetafdruk

    De CO2 voetafdruk is een bekende term waarmee wordt aangegeven in welke mate het milieu wordt belast door de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door een persoon, product of proces. Zie ook mijn blogpost over de CO2 voetprint. De watervoetafdruk of in het Engels: “water footprint” is een vergelijkbare term waarmee wordt aangegeven hoeveel…