Tagarchief: watervoetafdruk

Watervoetafdruk – vervorming door druppels

Onze watervoetafdruk wordt steeds belangrijker nu we ons veel bewuster (moeten) zijn van het duurzaam gebruik van grondstoffen. Zo’n voetafdruk geeft aan hoeveel (zoet) water er gebruikt wordt om een product te maken of te gebruiken.

Op die manier kan je  een goede inschatting maken van de impact van het product op het milieu. Een dergelijke voetafdruk kan ook berekend worden van een heel bedrijf of zelfs van een land.

Watervoetafdruk - vervorming beeld door waterdruppels
Watervoetafdruk

Een vergelijkbare foto van een watervoetafdruk in een eerdere blogpost liet zien dat de waterdruppels de tekst (H2O) daaronder Lees verder Watervoetafdruk – vervorming door druppels

Watervoetafdruk

De CO2 voetafdruk is een bekende term waarmee wordt aangegeven in welke mate het milieu wordt belast door de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door een persoon, product of proces. Zie ook mijn blogpost over de CO2 voetprint.

De watervoetafdruk of in het Engels: “water footprint” is een vergelijkbare term waarmee wordt aangegeven hoeveel (zoet) water er gebruikt wordt om een een bepaald product te maken. Bijvoorbeeld een kop koffie, waarbij het qua milieubelasting niet zozeer gaat om het water dat je in het koffiezetapparaat doet maar om de hoeveelheid water die is verbruikt bij het telen en vervoeren van de koffie zelf (meer dan 100 liter!).

Ook kan de watervoetafdruk berekend worden voor een persoon, voor een land of zelfs voor de hele mensheid. Eigenlijk wordt met een dergelijke afdruk aangegeven hoeveel beslag er wordt gelegd op natuurlijke bronnen, in dit geval (zoet) water.

In onderstaande foto heb ik de watervoetafdruk als concept weergegeven waarbij H2O uiteraard voor water staat.

Foto van een watervoetafdruk
De watervoetafdruk

Water is een schaars goed en om mensen daar meer bewust van te maken is de website Watervoetafdruk.org opgericht. Op deze website is veel informatie over de watervoetafdruk verzameld en wordt ook aangegeven hoe het beschikbare water duurzaam kan worden gebruikt.