Tagarchief: belletjes

4 leuke eigenschappen van CO2

De laatste jaren is CO2 voornamelijk negatief in het nieuws. Logisch natuurlijk: CO2 is bekend geworden als een van de belangrijkste broeikasgassen en wordt daardoor direct gekoppeld aan de opwarming van de aarde.

Toch is kooldioxide (CO2) op zich een heel normaal gas dat van nature voorkomt in onze atmosfeer. Doordat de mens in een relatief korte tijd echter enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen is gaan verstoken, neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer snel toe. Bij het verbranden van dat soort brandstoffen (olie, steenkool, aardgas) komt er namelijk CO2-gas vrij. Door deze snelle toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer neemt het broeikaseffect sterk toe.

CO2 symbool met echte kooldioxide belletjes als GIF animatie
GIF- animatie van het CO2 symbool met echte kooldioxide belletjes

Toch kleven er aan CO2 niet alleen maar nadelen. Zoals boven beschreven komt het van nature in de atmosfeer voor en dat is natuurlijk niet voor niets. CO2 is nodig voor het leven op aarde: de CO2 wordt door planten en bomen opgenomen en onder invloed van zonlicht samen met water omgezet in glucose en zuurstof (O2). Om te kunnen groeien maakt de plant vervolgens cellulose van de glucose. Het vrijkomende zuurstofgas is voor de mensen noodzakelijk om te kunnen leven: wij ademen namelijk zuurstof in en CO2 uit.

Hieronder staan nog vier positieve eigenschappen van CO2 waar gebruik van wordt gemaakt bij de bereiding van voedsel en de consumptie daarvan.

1. Zonder CO2 zouden er geen belletjes in je bier en je cola zitten

De belletjes in frisdranken en bier en champagne worden veroorzaakt door het koolzuur dat daar in zit, namelijk in de vloeistof opgelost CO2. Dit koolzuur kan er op een natuurlijke manier in gekomen zijn zoals tijdens het brouwen van bier, of kunstmatig zijn toegevoegd zoals bij het maken van cola. Bij  het verlagen van de druk boven de vloeistof zoals bij het openen van de fles of het tappen uit het vat, komt de CO2 vrij en ontstaan er belletjes in het glas en in je mond.

2. Zonder CO2 zou je geen cafeinevrije koffie kunnen drinken

Voor het decafineren Lees verder 4 leuke eigenschappen van CO2

Bier op een kaartje – letters en bubbels

Uit een foto van CO2 in een bakje met belletjes (zie de blogpost daarover) ontstond al snel een idee om een vergelijkbare foto te maken maar dan met het woord “BIER”.

Bierglas_met_bier_van_boven
Biertje, instagramfoto

Ook bier bevat vele kleine belletjes CO2 maar die zijn in deze conceptfoto met name bedoeld om de letters en het woord zelf te versterken. De kleur geel voor de letters zijn gekozen vanwege de typische ‘bierkleur’, de zwarte achtergrond is gekozen ten behoeve van het contrast.

Bij de doelgroep van deze bier-foto dacht ik met name aan studenten die een borrel of feest organiseren en daar een origineel uitnodigingskaartje voor willen rondsturen. Daarbij is het natuurlijk leuk om een dergelijk kaartje te gebruiken voor een van de vele carnavals-activiteiten.

Foto van het woord bier met belletjes op een kaartje
Bier op een kaartje

 

Deze foto is als kaart te versturen via Kaartje2go:

kaartje2go.nl logo

CO2 symbool met gasbellen

Kooldioxide oftewel CO2 komt vrij bij het verbranden van fosiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool, hier heb ik al eerder een aantal blogposts over geschreven. Het gas CO2 wordt gezien als een van de belangrijkste broeikasgassen en staat in de huidige duurzaamheidsdiscussie vaak symbool als DE veroorzaker van de opwarming van de aarde.

Op onderstaande foto heb ik het gele CO2-symbool afgebeeld met allemaal gasbelletjes eromheen. En omdat ik voor het creëren van de belletjes bruisend mineraalwater heb gebruikt bestaan deze belletjes ook nog eens uit koolzuurgas oftewel… CO2!

Foto van kooldioxide met CO2 gasbellen
CO2 symbool met echte CO2 gasbelletjes

Deze foto is sinds kort te verkrijgen via de Nationale Beeldbank:

Foto van CO2 met gasbellen op nationalebeeldbank.nl

 

 

 

 

Waterstof als brandstof

Water (H2O) kan worden gesplitst in waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2). Voor dat splitsen is energie nodig, bijvoorbeeld de elektriciteit van een zonnecel.

Belletjes op het symbool voor waterstof H2
Waterstofsymbool met bellen

Het waterstof wordt opgeslagen en getransporteerd en kan vervolgens worden gebruikt als brandstof voor auto’s, voor elektriciteitsopwekking etc. Om die reden wordt waterstof dan ook niet een energiebron genoemd maar een energiedrager. Het verbranden kan plaatsvinden door een vlammetje (zoals bij aardgas) of door middel van de efficiëntere brandstofcel waarbij waterstof met zuurstof direct wordt omgezet in elektriciteit.

Bij de verbranding van waterstof komt alleen water vrij en daar was het dus ooit ook van gemaakt. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 (kooldioxide) vrij zoals dat wel gebeurt bij het verbranden van aardgas.

Veel waterstof wordt op dit moment nog gemaakt uit fossiele grondstof en is daarmee dus natuurlijk niet duurzaam te noemen.

Wanneer de elektrische energie uit zonnecellen of windmolens gebruikt wordt om waterstof te maken is deze dus wel duurzaam verkregen. Wel moet dan worden afgewogen of deze elektriciteit niet beter direct gebruikt zou moeten worden i.p.v. later pas, met waterstof als tussenfase. In het laatste geval is het rendement namelijk aanzienlijk lager door de omzetting energie – waterstof – energie.

Conceptfoto voor waterstof uit water
Waterstof en waterdruppels

De plannen voor een waterstofeconomie liggen al geruime tijd op tafel als tegenhanger van de huidige olie-economie. Soms komt daar een snippertje van in het nieuws als er bijvoorbeeld een waterstof-tankstation wordt geopend. De wijze van opslag van gasvormig- of vloeibaar waterstof is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Zo moeten bijvoorbeeld de opslagtanks veilig zijn maar mogen ze ook niet te zwaar worden als ze in auto’s gebruikt gaan worden.

Kortom, we zullen nog veel van waterstof horen de komende tijd!

Bovenstaande foto’s van de waterstofbellen en de waterstofdruppels zijn onder meer verkrijgbaar op iStockphoto.

UPDATE oktober 2012: de waterstoffoto met belletjes staat ook op de Nationale Beeldbank!

Als je meer wil weten over energie uit bijvoorbeeld waterstof dan kan ik je mijn favoriete boek over dit soort zaken aanbevelen: de complete maar eenvoudig geschreven Energie Survival Gids van Jo Hermans.