Tagarchief: NOx-emissie

NOx emissiehandel gestopt

Zoals in een eerdere post beschreven gaat er van de NOx-emissiehandel geen financiële stimulans uit om te investeren in schonere verbrandingsprocessen. Daarmee is de NOx-emissiehandel eigenlijk gewoon mislukt.

Vandaag werd bekend dat de ministerraad heeft besloten om de NOx emissiehandel helemaal af te schaffen. Daardoor vallen ook de administratieve lasten weg bij de bedrijven die hieraan deel moeten nemen. Of eigenlijk: moesten nemen!

Handel in stikstofuitstoot stopgezet
NOx handel uitgebrand

Update maart 2012: de NOx-emissiehandel zal na 2013 stoppen, zoals beschreven wordt in het “beleidsvoornemen om de handel in stikstofoxiden in te trekken” van De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma.

Meer van dit soort milieuconceptfoto’s zijn te vinden in mijn portfolio op www.lovoto.nl.

 

NOx emissie

Bedrijven die het broeikasgas NOx uitstoten kunnen in Nederland worden verplicht om mee te doen aan de NOx-emissiehandel. NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxides (N2O, NO, NO2 etcetera) die vrijkomen bij het verstoken van (fosiele) brandstof.

De NOx uitstoot wordt elk jaar per bedrijf gemeten en/of berekend. De bedrijven krijgen een prestatienorm opgelegd die jaarlijks wordt verlaagd. Als een bedrijf meer NOx uitstoot dan de prestatienorm dan moeten er NOx-rechten (NOx-rights) worden bijgekocht van bedrijven die de prestatienorm wel halen.

Op onderstaande foto heb ik de NOx-emissie als concept uitgebeeld. Van de serie foto’s die ik hiervan gemaakt heb is deze foto opgenomen in mijn iStockphoto milieu-lightbox. In Nederland is de foto verkrijgbaar via de Nationale Beeldbank.

Broeikasgas NOx komt vrij bij verbranding

Een bedrijf zou kunnen investeren in aanpassingen van de huidige processen of in installaties die minder NOx-gassen uitstoten. Als de prestatienorm daarmee wel gehaald kan worden dan hoeven er dus geen rechten te worden bijgekocht en zou het economisch voordelig kunnen zijn om de investering te doen.

Op dit moment zijn de NOx rechten echter vollop verkrijgbaar en daardoor ligt de prijs zodanig laag dat er geen economische stimulans van uitgaat. De VNO-NCW heeft zelfs voorgesteld om de NOx-handel af te schaffen zodat de administratieve last bij de bedrijven wegvalt.

Een vergelijkbare conceptfoto van CO2-emissie wordt beschreven in een aparte blogpost.